handel@bramygrudziadz.pl Telefon: 609 089 089

Stolarka przeciwpożarowa

Wymagania i klasy przeciwpożarowe
ednym z podstawowych wymagań stawianych przez prawo budowlane jest bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Spełnienie tych wymagań polega na ograniczeniu powstawania i rozprzestrzeniania się ognia w budynkach i na budynki sąsiednie oraz możliwości opuszczenia budynku przez znajdujące się w nim osoby. Powoduje to konieczność wydzielenia stref pożarowych budynku, do czego wykorzystuje się przegrody przeciwpożarowe, zapewniające powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia. Znajdująca się w naszej ofercie stolarka przeciwpożarowa posiada odporność ogniową w klasie EI30 lub EI60, co oznacza szczelność ogniową czyli zapobiega przedostawaniu się płomieni i izolacyjność ogniową oznaczającą ograniczenie przepływu energii cieplnej przez odpowiednio 30 i 60 minut. Dymoszczelność w klasie S60 oznacza zapobieganie przedostawania się dymu przez 60 minut.
Wyposażenie dodatkowe
Stolarka przeciwpożarowa może być wyposażona w różnego rodzaju dodatki tj.: – zamek z d?wignią antypaniczną umożliwiającą ewakuację w czasie pożaru, – trzymacz drzwiowy, – regulator kolejności otwierania drzwi 2-skrzydłowych.