handel@bramygrudziadz.pl Telefon: 609 089 089

Techniki wentylacyjne

Techniki wentylacyjne
Twój wybór wszędzie tam, gdzie zanieczyszczenia powietrza stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia pracowników: w procesach spawalniczych, laboratoriach, piekarniach, na liniach produkcyjnych przemysłu motoryzacyjnego, w warsztatach – a nawet u fryzjera. W ofercie posiadamy systemy odciągowe pyłów, dymów, gazów oraz innych zanieczyszczeń powstających w procesach produkcji, oraz niezawodne wyroby służące do doprowadzenia mediów (powietrza, wody i elektryczności) na stanowisko pracy.
Filtry stanowiskowe
Oczyszczanie powietrza na stanowisku pracy, czyli bezpośrednio w miejscu powstawania zanieczyszczeń. Oferta obejmuje odciągi pyłów i dymów, wentylatory oraz filtry stacjonarne i przejezdne.
Wyciągi spalin samochodowych
Wychwytywanie i usuwanie spalin samochodowych, zapobiega ich wdychaniu przez pracowników. W ofercie posiadamy bębny odciągowe, oraz różnego rodzaju szyny odciągowe.
Systemy wysokiego podciśnienia
Używane są do usuwania zanieczyszczeń powstających przy szlifowaniu, cięciu i spawaniu, oraz jako odkurzacze przemysłowe.
Zaopatrzenie w media
Transport mediów typu woda, oleje, smary, sprężone powietrze oraz energii elektrycznej na stanowiska pracy. Zwijacze do węży i przewodów, balansery.
Inne produkty
Oferujemy również produkty chroniące stanowisko pracy przed promieniowaniem świetlnym (łuk elektryczny), redukujące hałas, oraz oddzielające poszczególne stanowiska. Są to m.in. kurtyny spawalnicze, ścianki d?więkochłonne, ekrany stanowiskowe.
Usuń spaliny u ?ródła ich powstawania
Odprowadzenie samochodowych bezpośrednio z rury wydechowej jest najbardziej efektywnym sposobem uniknięcia szkodliwego wpływu spalin na zdrowie pracownika. Najprostsze urządzenie zawiera ssawkę, wąż, wentylator oraz kanał odprowadzający spaliny. Wentylator wytwarza odpowiedni strumień powietrza potrzebny do odciągnięcia spalin, przetransportowania ich przez wąż i rurociąg oraz do wyrzucenia zanieczyszczonego powietrza poza budynek. Oprócz spalin do systemu zasysane jest odpowiednia ilość powietrza potrzebna do obniżenia temperatury transportowanych zanieczyszczeń.
Odciągi pyłów i dymów
Oczyszczanie powietrza już u ?ródła zanieczyszczenia – czyste powietrze na stanowisku pracy. Dzięki technologii oczyszczania powietrza u ?ródła zanieczyszczenia powietrze w miejscu pracy jest czyste, co zwiększa komfort pracy i jest istotne dla Twojego zdrowia.
Oczyść powietrze w miejscu pracy z:
Dymu: dymów i gazów spawalniczych, oparów z tworzyw sztucznych, dymu papierosowego, NOx, CO, gazów, aerozoli itp. Kurzu: kurz powstający przy mieleniu, szlifowaniu, przesypywaniu sypkich substancji itp. Mgły olejowej: mgły olejowej powstałej przy szlifowaniu taśmowym, mieleniu, toczeniu itp. Oczyszczanie stosowane jest w każdej gałęzi przemysłu, ale stopień filtracji i wydajność różnią się w zależności od rodzaju i stopnia zanieczyszczeń. Często instalacje będą połączeniem oczyszczania oraz usuwania dymu i kurzu.